Επικοινωνία

Τηλ. Γήπεδου Αρμένων:2831041551

e-mail: ofarmenon@gmail.com

Γραμματεία: Χριστοφάκη Ελένη  6977210029

Γενικός Αρχηγός: Θεοδωράκης Κώστας 6977575088